Home / Usługi / Cięcie metali

Cięcie metali Usługi

W procesie cięcia metali rozróżnia się kilka rodzajów cięć, które różnią się ilością zużytej energii, szybkością cięcia, wielkością ubytku materiału oraz jakością ciętych krawędzi. Nasza firma stosuję dwa rodzaje cięcia metali – cięcie termiczne oraz ciecie plazmowe.

Cięcie termiczne metali polega na podgrzaniu płomieniem gazowym metalu, który utlenia i nadtapia cięty metal na całej jego grubości. W procesie cięcia termicznego niezbędne jest podgrzanie obszaru cięcia do odpowiedniej temperatury, co wykonuje się za pomocą gazu palnego. Sam proces cięcia przeprowadza się za pomocą specjalnych palników.

Cięcie plazmowe metali wykonuje się za pomocą łuku elektrycznego – silnie zjonizowanego gazu o bardzo dużej koncentracji cząstek oraz bardzo dużej energi kinetycznej. Temperatura strumienia plazmy wynosi od 10000 do 30000 °C. Dysze plazmowe wykonane są z miedzi, chłodzone gazem ochronnym lub wodą. Największą zaletą cięcia plazmowego jest fakt iż elementy cięte są wolne od zniekształceń oraz bardzo duża prędkość.

Firma Dawid na swoim wyposażeniu posiada urządzenie do cięcia plazmowego sterowane numerycznie, które zezwala na maksymalne cięcie blach metali o wymiarach 3 x 10 m.