Home / Usługi / Malowanie proszkowe

Malowanie proszkowe Usługi

Lakiernictwo proszkowe jest technologią polegającą na nanoszeniu farby w postaci proszku na elementy metalowe przy wykorzystaniu elektrostatycznego natrysku. Przy nakładaniu farby proszkowej wykorzystuje się sprzężone powietrze, które powoduje że sypki materiał farby ulega upłynnieniu. Naelektryzowanie cząsteczek tworzących farbę powoduje jej równomierne przyleganie do metalowych powierzchni. Tak pokryte farbą proszkową produkty celem utwardzenia umieszcza się w piecu w temperaturze od 160° do 200°C - w zależności od rodzaju zastosowanej farby proszkowej.

W procesie malowania proszkowego farbę nanosi się bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania farb podkładowych. Powłoki tak wykonane dają powierzchnie gładkie, bez zacieków. Grubość powłoki uzyskanej farbą proszkową jednokrotnie naniesioną na powierzchnię jest porównywalna z czterema warstwami farby rozpuszczalnikowej.

Elementy tak wymalowane farbą proszkową cechują się wysoką odpornością na korozję oraz efektownym wyglądem przez bardzo długi okres czasu. 

W procesie malowania metodami proszkowymi nie stosuje się toksycznych rozpuszczalników, przy utwardzaniu termicznym w piecu do atmosfery nie są emitowane szkodliwe gazy ani substancje zawarte w farbach płynnych.

Jednym z najważniejszych atutów farb proszkowych jest to iż są one bezpieczne dla ludzi jak i środowiska naturalnego. Fakt ten został potwierdzony przez różnorodne atesty, które dopuszczają możliwość kontaktu elementów malowanych proszkowo z żywnością oraz wodą pitną.

W naszej lakierni proszkowej istnieje możliwość malowania elementów metodą proszkową o następujących gabarytach:

- wysokość do 1300mm,

- szerokość do 1100mm,

- długość do 2100mm