Home / Usługi / Spawanie

Spawanie Usługi

Firma Dawid z siedzibą w Sztumie od wielu lat świadczy usługi z zakresu spawania konstrukcji stalowych oraz produktów metalowych. Nasi doświadczenie oraz wysoko wykwalifikowani spawacze są w stanie wykonać praktycznie każde zlecenie różnymi metodami spawania.

Specjalizujemy się w spawaniu metodami TIG, MIG i MAG. Pierwsza z nich pozwala na uzyskiwanie najwyższej jakości spoin w stalach niestopowych i niskostopowych, stalach nierdzewnych i innych stalach wysokostopowych. Bez problemów radzimy sobie ze spawaniem blach o grubości od 0,7 mm. Metody MIG i MAG umożliwiają uzyskanie wysokiej wydajności przy spawaniu grubszych materiałów. Stosujemy je do spawania blach, kształtowników, prętów, rur i innych materiałów konstrukcyjnych.

Metoda MAG - to spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie aktywnych lub mieszanek gazowych. Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego określenia Metal Active Gas. Istota procesu spawania tą metodą polega na topieniu w łuku elektrycznym drutu, odwijanego z bębna ze stałą prędkością. Wypływający z dyszy gaz (CO2) osłania końcówkę drutu, łuk elektryczny i jeziorko spawalnicze przed szkodliwym działaniem atmosfery powietrza. Metoda MAG stosowana jest do spawania stali sto­powych i metali nieżelaznych.

Metoda MIG - to spawanie łukowe elektrodą topi iwą w osłonie gazów chemicznie obojętnych (argon, hel). Nazwa pochodzi od skrótu angielskiego określenia Metal Inert Gas. Jest on taki sam jak przy spawaniu metodą MAG. Istota procesu spawania polega na topieniu w łuku elektrycznym drutu, odwijane- go z bębna ze stałą prędkością. Wypływający z dyszy gaz (Ar, He) osłania końcówkę drutu, łuk elektryczny i jeziorko spawalnicze przed szkodliwym działaniem atmosfery powietrza. Metoda MIG stosowana jest do spawania stali stopowych i metali nieżelaznych. Spawanie metodą MIG znalazło praktyczne zastosowanie jedynie w przypadku aluminium i jego stopów oraz miedzi
 

Zalety spawania MIG/MAG:

- możliwość obserwacji jeziorka spawalniczego i łuku,

- możliwość spawania szerokiego asortymentu materiałów,

- wysoka wydajność procesu,

- możliwość mechanizacji i robotyzacji procesu.